2016-11-28
25 listopada br. w remizie w Smólsku Dużym odbył się zjazd na którym przedstawiono sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatowego Oddziału OSP i zatwierdzono skład nowych władz. W zjeździe uczestniczyli delegaci gminni oraz przedstawiciele władz wojewódzkich i powiatowych PSP. Wśród zaproszonych gości znalazła się posłanka Genowefa Tokarska.
Zgodnie z programem spotkania, po wyborze prezydium i przewodniczącego, prezes Zarządu Oddziału OSP RP Powiatu Biłgorajskiego Mieczysław Skura przedstawiał sprawozdanie z działalności. W dalszej części zatwierdzony został skład Zarządu. Obecnie w Prezydium Zarządzie zasiadają: Mieczysław Skura - przewodniczący, Wiesław Krent - wiceprzewodniczący, Krzysztof Michoński - wiceprzewodniczący, Teresa Różańska - sekretarz, Aleksandra Dura - skarbnik, Piotr Olszówka - członek prezydium, Józef Biały - członek prezydium.
Podczas zjazdu wybrano także członków Komisji Rewizyjnej i delegatów na zjazd wojewódzki.
 
Genowefa Tokarska © 2011 www.genowefatokarska.pl projekt graficzny: cefau wykonanie eball