2017-04-24
Na posiedzeniu Sejmu w dniu 4 kwietnia, posłanka Genowefa Tokarska  interweniowala w sprawie rolników, którzy użytkują grunty Skarbu Państwa, a nie mogą doczekać się umów dzierżawnych. - Ze względu na opóźnienia w zawarciu umów przez Agencję Nieruchomości Rolnych, a więc nie z winy rolników, są oni narażeni na straty - mówiła na sali sejmowej posłanka. I argumentowała: - Po pierwsze, nie mogą złożyć wniosków o dopłaty do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a tu termin jest już bardzo krótki, a po drugie, brak umów dzierżawy naraża ich na dodatkowe opłaty, bo jest 5-krotność czynszu dzierżawnego. A więc w imieniu tych rolników proszę i wnoszę o przyspieszenie działań Agencji Nieruchomości Rolnych w zawieraniu tych umów lub wprowadzenie przepisów przejściowych, które nie wykluczałyby rolników z dopłat na realizację programów rolnośrodowiskowych.

Druga sprawa, którą poruszyła G. Tokarska dotyczyło zakazu i utrzymywania drobnych hodowli drobiu w zamknięciu. Posłanka przeczytała fragment listu od rolnika, który prosił o pomoc:  -  W imieniu własnym oraz przyzagrodowych hodowców drobiu wnoszę o natychmiastowe anulowanie rozporządzenia o utrzymaniu drobiu w zamknięciu. Rozporządzenie to jest odbierane przez rolników jako niszczenie ich przyzagrodowych hodowli i lobbing korporacji przemysłowej hodowli drobiu. Czynione jest to po to, aby na rynku zostało to, co niezdrowe i szkodliwe dla zdrowia. Nie wyrażamy zgody, aby nasza polska tradycja przyzagrodowej hodowli była bezmyślnie niszczona przez antypolskich lobbystów. Wyniszczono już hodowlę owiec, teraz czas na drób - cytowała słowa hodowcy drobiu Genowefa Tokarska i na koniec zadała pytanie: Kiedy zostanie zniesione rozporządzenie?
Genowefa Tokarska © 2011 www.genowefatokarska.pl projekt graficzny: cefau wykonanie eball