Jako poseł
  • pracowała w Komisji Finansów Publicznych i m.in. zabiegała o pieniądze na program budowy dróg lokalnych, współtworzyła przepisy o polskich bankach, gwarancjach bankowych dla lokat w SKOK-ach, rozstrzyganiu wątpliwości na korzyść podatnika. Na początku kadencji zainicjowała powstanie Lubelskiego Zespołu Parlamentarnego , który zajmował się najważniejszymi sprawami dla regionu. Należeli do niego posłowie wszystkich ugrupowań. Zawsze współpracowała z samorządami. Miasto Biłgoraj przyznało jej tytuł Honorowego Obywatela Miasta Biłgoraj.
  • w latach 2011-2015, dzięki jej współpracy z ZHP w Łasku, na zimowiska i kolonie refundowane lub z częściową odpłatnością wyjechało z regionu ok. 1000 dzieci.
  • patronowała wielu przedsięwzięciom: wspierała programy dla osób niepełnosprawnych, ufundowała m.in. stypendia dla dzieci i młodzieży przyznawane przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej. Szczególnym szacunkiem darzy kombatantów i ludzi, którzy walczyli o wolność Polski, a także strażaków i osoby zaangażowane w działalność społeczną. 
 
Jako wojewoda
  • wypracowanie skutecznych metod współpracy z samorządem oraz instytucjami życia publicznego, czego rezultatem są realizowane, kluczowe dla rozwoju regionu inwestycje
  • mam swój udział w budowie lotniska, dróg S17 i 835, ponad pół tysiąca dróg lokalnych, obwodnic Lublina, Hrubieszowa i Frampola, w budowie przejść granicznych oraz Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej.
  • efektywne współdziałanie z Wojewódzką Komisją Dialogu Społecznego w kwestiach zasadniczych dla województwa, w tym – w sytuacjach kryzysowych
  • akcja „Kobiety-kobietom”, która zdołała przekonać kobiety z Lubelszczyzny do profilaktyki przeciwnowotworowej; po szeroko zakrojonej popularyzacji cytologii i mammografii znacząco wzrosła liczba mieszkanek województwa, które skorzystały z badań
Jako wójt
  • dynamiczny rozwój Biszczy i jej czołowe pozycje wśród gmin najskuteczniej wykorzystujących fundusze unijne (w rankingach m.in. „Rzeczpospolitej", „Gazety Prawnej”, „Dziennika Wschodniego”)
  • Biszczy przybyły drogi, wodociąg, kanalizacja, oczyszczalnia ścieków, sale gimnastyczne i boiska, rozpoczęto budowę zbiornika wodnego

Jako bankowiec
  • wyprowadzenie banku w Księżpolu na finansową prostą
 
Genowefa Tokarska © 2011 www.genowefatokarska.pl projekt graficzny: cefau wykonanie eball